Poslovno/tehnološki dan
cijena za prijavu do 18. studenog 2009: 750,00 Kn + PDV
puna cijena: 950,00 Kn + PDV

Pretplatnici medijskih pokrovitelja Banka i Eukonomist povoljniji uvjeti!

Tehnološki dani – Ethical Hacking Workshop

cijena za prijavu do 18. studenog 2009: 3.900,00 Kn + PDV
puna cijena: 4.500,00 Kn + PDV

Prijava za sva tri dana*
cijena za prijavu do 18. studenog 2009: 4.200,00 Kn + PDV
puna cijena: 4.900,00 Kn + PDV

Uz prijavu za sva tri dana darujemo tromjesečnu pretplatu na:


Za pretplatnike medijskih pokrovitelja osigurali smo povoljnije uvjete za prijave do 18.11.2009.

Pretplatnici medijskih pokrovitelja koji prijavu na konferenciju i uplatu kotizacije izvrše do 18.11.2009 ostvaruju dodatne pogodnosti!

Tehnološki dani
Iznos kotizacije za pretplatnike MREŽA ili BUG: 3.750,00 kn + PDV

Poslovno tehnološki dan
Iznos kotizacije za pretplatnike BANKA ili EUKONOMIST: 699,00 kn + PDV

Prijava za sva tri dana*
Iznos kotizacije za pretplatnike bilo kojeg od časopisa MREŽA, BUG, BANKA ili EUKONOMIST: 4.000,00 kn + PDV

 *Korištenje ove kotizacije idealno je za tvrtke koje žele steći uvid u sve teme koje se obrađuju na konferenciji. Ovu kotizaciju mogu odvojeno iskoristiti i dvije različite osobe.

 
 
O konferenciji
O EC-Councilu
O Algebri
O Visokoj školi za primijenjeno računarstvo
O IDC-u
 
  HACKING vs. BUSINESS SECURITY konferencija    hacking.algebra.hr    hacking@algebra.hr    +385 1 2332 861
Organizacija: IDC Adriatics, Algebra Učilište, Visoka škola za primijenjeno računarstvo
www.idc-adriatics.com   www.algebra.hr   www.racunarstvo.hr