Sigurnost u slojevima: problem dizajna zaštite IT infrastrukture
Niko Dukić
Voditelj odjela sistemskih rješenja, CS Computer Systems d.o.o.

Predavanje opisuje proces dizajna slojevitog rješenja za sigurnost IT infrastrukture, na koji način je podići na zadovoljavajuću razinu, koje su najveće prepreke I izazovi te koji poslovne koristi jednog takvog sustava.

Ukratko ćemo opisati primjer iz prakse kako povećati sigurnost poslovnog sustava I vlastitih podataka kad postoji veliki broj posjetitelja koje organizacija ne kontrolira, a pruža uslugu pristupa Internetu ili dijelu poslovnog sustava.

Sigurnosni problemi

Dizajn slojevite zaštite IT infrastrukture obuhvaća područja:

  • Sigurnost na rubovima IT sustava
  • sigurnost poslovnog sustava i IT servisa
  • Sigurnost klijentskih računala
  • Nadzor i upravljanje cijelim sustavom zaštite

Predložena rješenja

Dizajn slojevite zaštite IT infrastrukture se svodi na kreiranje sveobuhvatnog rješenja koje će obuhvatiti sva područja važna korisniku te koja će omogućiti jednostavan nadzor cijelog sustava, jednostavno upravljanje te prilagođavanje promjenama pogotovo ako su one učestale.

Predavanje se neće bazirati na osnovnim komponentama zaštite IT infrastrukture ( vatrozid, autentifikacija korisnika, antivirusna zaštita) već na sloju iznad, a to su 802.1x autentifikacija, NAC, njihova integracija sa osnovnim komponentama IT infrastrukture, nadzor kompletnog sigurnosnog sustava i analizi logova.povratak 
 
O konferenciji
O EC-Councilu
O Algebri
O Visokoj školi za primijenjeno računarstvo
O IDC-u
 
  HACKING vs. BUSINESS SECURITY konferencija    hacking.algebra.hr    hacking@algebra.hr    +385 1 2332 861
Organizacija: IDC Adriatics, Algebra Učilište, Visoka škola za primijenjeno računarstvo
www.idc-adriatics.com   www.algebra.hr   www.racunarstvo.hr