Sigurnost banaka u digitalnom dobu
Trevor LaFleche
Senior Research Analyst, Financial Insights, EMEA

Broj sigurnosnih napada na industriju financijskih usluga nastavlja s rastom u klimi slaznih trendova europskog gospodarstva.

I dok se institucije hrvaju sa unutarnjim i vanjskim aktivnostima prevare, one također moraju pronaći odgovor na sve veće zahtjeve klijenata za transparentnijim podacima. Na na koji način će se banke baviti sigurnošću u sve otvorenijem svijetu?

povratak 
 
O konferenciji
O EC-Councilu
O Algebri
O Visokoj školi za primijenjeno računarstvo
O IDC-u
 
  HACKING vs. BUSINESS SECURITY konferencija    hacking.algebra.hr    hacking@algebra.hr    +385 1 2332 861
Organizacija: IDC Adriatics, Algebra Učilište, Visoka škola za primijenjeno računarstvo
www.idc-adriatics.com   www.algebra.hr   www.racunarstvo.hr